How to Withdraw USD from K9Win

เริ่มต้นโดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชี K9Win ของคุณด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากนั้น คุณสามารถทำการถอนเงิน USD ได้จากบัญชี K9Win ของคุณ ตามขั้นตอนดังนี้:

1. เข้าสู่บัญชี K9Win ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณและรหัสผ่านที่ถูกต้องที่เว็บไซต์ของ K9Win.

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่ “Cashier” หรือ “Withdrawal” บนหน้าจอหน้าหลักของเว็บไซต์ K9Win.

3. เลือกตัวเลือก “USD Withdrawal” หรือ “Withdrawal Method” จากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ.

4. กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการถอนในช่องที่ระบุ และเลือกวิธีการถอนเงินที่คุณต้องการใช้ ซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นที่สามารถใช้ในการถอนเงิน USD จากบัญชี K9Win ของคุณ.

5. คลิกที่ “Confirm” หรือ “Submit” เพื่อส่งคำร้องขอถอนเงินของคุณ.

6. รอให้ระบบประมวลผลคำขอถอนเงินของคุณ และเมื่อข้อมูลถูกต้องและการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการยืนยันการถอนเงิน USD จากบัญชี K9Win ของคุณ.

7. ตรวจสอบบัญชีธนาคารหรือวิธีการที่คุณใช้ในการถอนเงินเพื่อทำให้แน่ใจว่าเงินถูกโอนไปถูกที่และถูกจ่ายถูกต้อง.

อย่าลืมติดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการถอนเงินของ K9Win และตรวจสอบค่าธรรมเนียมหรือข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในการถอนเงิน USD จากบัญชี K9Win ของคุณเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการถอนเงินของคุณ.

เข้าเกมได้เลย!